ที่ผ่านมาบริษัท Startup หลายรายต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการแข่งขันและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะการขอกู้ผ่านธนาคาร ความลำบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความยากในการชักชวนนักลงทุนอิสระเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจ Startup ประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยวิธีการแบบเดิมๆ

นวัตกรรมการออกเหรียญ ICO แสดงขั้วทางเทคนิคของการระดมทุนโดยมีข้อดีข้อเสียที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกัน โดยความยืดหยุ่นของเทคโนโลยี tokenization ที่ผลิตภัณฑ์ออกเป็นหน่วยที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ที่ราคาจะขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ทั้งหมดนี้กระตุ้นความสนใจให้แก่ทั้งผู้ออกเหรียญและผู้ลงทุน

เหรียญมี 2 ด้าน

วิธีการระดมทุน ICO ช่วยทำลายข้อจำกัดแบบเดิมๆ รวมทั้งยังช่วยเปิดตลาดการลงทุนให้กับผู้ลงทุนทั่วโลก อย่างไรก็ตามการระดมทุน ICO ก็ออกเหรียญมาทั้งที่ไม่มีธุรกิจพื้นฐานแท้จริง

ความสมดุลของสมการ

การหาจุดเหมาะสมของทั้งเจ้าของธุรกิจและผู้ออกโทเค็นให้สามารถแสดงออกได้เต็มที่ ระบบดังกล่าวจะช่วยให้พวกเขาได้ประโยชน์จากการกระจายอำนาจและไม่ต้องเผชิญกับปัญหาจากรูปแบบการระดมทุนแบบเดิมๆ
ด้วยเหตุนี้ Stamp Platform จึงใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อหาทางที่ปลอดภัย ไม่แพงและโปร่งใสสำหรับองค์กรในการออกหน่วยลงทุน โดยเป็นทำหน้าที่เป็นตัวแทนกลางในการออกเครื่องหมายทางการค้าโดยกินส่วนแบ่งจากบริษัทที่ออกหน่วยลงทุน

การมาเป็นตัวกลางลักษณะนี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อบริษัทและนักลงทุนในการลงทุนให้เห็นถึงความโปร่งใส ผู้ออกหน่วยลงทุนก็ได้รับประโยชน์ส่วนผู้ลงทุนก็สามารถตรวจสอบจำนวนหน่วยลงทุนได้
Stamp Platform พัฒนาขึ้นจาก Soferox dual chain บนเทคโนโลยี Blockchain ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการออกหน่วยลงทุน แต่กต่างจากวิธีการแบบเดิมๆโดยจะมีการสนับสนุนจากบริษัทรายใหญ่ที่ต้องการขายหุ้นและเพิ่มความปลอดภัย

Soferox เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยี Proof of Pact สถาปัตยกรรมที่ใช้ Blockchains สองแบบที่แตกต่างกันเพื่อให้มีชุดข้อมูลที่ต่างกันสองชุด โดย Blockchain แรกมีข้อมูลการทำธุรกรรมและไม่เปลี่ยนรูป ส่วน Blockchain ตัวที่สองสามารถเพิ่มเติมข้อมูลการทำธุรกรรมในห่วงโซ่ได้

เป็นรางวัลที่แท้จริง

Stamp Platform ยังเอื้อให้องค์กรสร้างข้อดีและโครงสร้างที่เป็นข้อได้เปรียบดังนี้

  • เงินปันผล โดยแบ่งส่วนจากกำไรของบริษัท ซึ่งจ่ายเป็นรอบๆไปเป็นประจำในรูปแบบของบิทคอยน์
  • สิทธิ์ในการออกเสียง ผู้ลงทุนที่ถือ token สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ต่างเช่่น การเลือกตั้งกรรมการหรือการออกโทเค็นใหม่
  • หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนที่ถือ องค์กรอาจจะตัดสินใจเพิ่มหน่วยลงทุนในบริษัท นี่เป็นประโยชน์อย่างมากหากมีการประเมินเพิ่มมูลค่าของบริษัทโดยหากองค์กรต้องการออก token เพิ่มโดยไม่กระทบต่อผู้ถือ STAMP
  • การซื้อกิจการหรือการควบรวมกิจการ ในกรณีเป็นผู้ถือ token ที่สัญลักษณ์ของ STAMP ที่มีการเข้าซื้อกิจการผู้ถือจะได้รับการชดเชยเป็นบิทคอยน์ตามสัดส่วนลงทุน

เทคโนโลยี Blockchain ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาและมีจุดบกพร่องหลายจุดยังคงรอการแก้ไข ทั้งการระดมทุนแบบเดิมและ ICO ก็เป็นการให้ประโยชน์อย่างเต็มที่แก่ทุกฝ่าย ดังนั้นการหาจุดเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ออกหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนเป็นการก้าวสู่เสถียรภาพและได้มาซึ่งคุณค่าเทคโนโลยี Blockchainโดยแท้จริง

คำเตือน ทาง TCC ไม่รับรองเนื้อหาผลิตภัณฑ์ในหน้านี้ เราเพียงแค่ต้องการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญให้แก่ผู้บริโภคเท่านั้น ผู้อ่านควรศึกษาการลงทุนด้วยตนเอง การกระทำต่างๆเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของบริษัทที่กล่าวมาและบทความนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน

Original Source : Cointelegraph
Translate by : TCC TEAM