ก.ล.ต. ขยายเวลารับฟังความคิดเห็นแนวทางการกำกับ ICO ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 นี้!

โดยล่าสุดอ้างอิงจากข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 128/2560 (ลงเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560) โดยมีเนื้อความว่า

ก.ล.ต. ขยายเวลารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแล Initial Coin Offering (ICO) ที่เป็นหลักทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง (stakeholders) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

นางพราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ปัจจุบัน ICO เป็นรูปแบบการระดมทุนที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือปิดกั้นไม่ให้ผู้ลงทุนไทยเข้าถึงได้  ก.ล.ต. จึงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสม  เริ่มจากการทดลองเปิดช่องทาง ICO สำหรับหลักทรัพย์ที่มีลักษณะของ “ส่วนแบ่งร่วมลงทุน” ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่มีอยู่แล้วเช่นหุ้นหรือตราสารหนี้  ทั้งนี้ การระดมทุนผ่าน ICO จะต้องดำเนินการผ่าน ICO portal ที่ ก.ล.ต. ยอมรับ เพื่อช่วยคัดกรอง ICO และเพิ่มความโปร่งใส  ส่วนในฝั่งผู้ลงทุน จะเปิดให้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน กิจการร่วมลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ส่วนผู้ลงทุนรายย่อย คาดว่าจะให้มีการจำกัดวงเงินลงทุนใน ICO ของผู้ลงทุนรายย่อยแต่ละราย”

“ในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้เปิดรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ICO ที่หลากหลายผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในเว็บไซต์ ก.ล.ต. และในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus group) โดยได้ทราบว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องอีกพอสมควรที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมในรายละเอียด  ก.ล.ต. จึงเห็นควรขยายเวลารับฟังความคิดเห็นออกไปจนถึงวันที่ 22 มกราคม 2561”

และทาง ก.ล.ต. เองนั้นก็ได้มีการเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. อีกด้วยตามลิงค์ที่แนบมาด้านล่าง

   –  เอกสารฉบับหลัก : Download from captial.sec.or.th

   –  เอกสารประเด็นคำถามเพิ่มเติม : Download from capital.sec.or.th

อีกทั้งยังเปิดให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรศัพท์/โทรสาร ที่ โทร. 0-2033-9936 หรือทาง e-mail: aunchisa@sec.or.th และ archari@sec.or.th จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2561

พ่อบ้านดอยศาสตร์ : สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดและเสนอความคิดเห็นแล้วส่งไปได้ตามที่ระบุไว้ได้เลยนะครับ เพื่อจะเป็นอีกกระบอกเสียงในการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ยุค 4.0 อย่างแท้จริง

Original Source : Sec.or.th