ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตรียมจัดทำข้อมูลให้นักลงทุนศึกษาก่อนลงทุนในไอซีโอ-เงินดิจิทัล เพื่อต้องรู้จักป้องกันความเสี่ยง

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ตลท. เกศรา มัญชุศรี บอกว่า การระดมทุนด้วยวิธีเสนอขายเหรียญดิจิทัลให้คนทั่วไป หรือ ไอซีโอ อยู่ในความสนใจทั้งบริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่ง ตลท. ไม่ได้มีหน้าที่ในการกำกับให้อนุญาต แต่หากต้องการใช้ความน่าเชื่อถือของการเป็นบริษัทจดทะเบียนระดมทุน สามารถทำได้ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของ ตลท.ให้ครบถ้วน เพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลใช้ก่อนตัดสินใจลงทุน.

ทั้งนี้ ตลท.อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลออกมาเผยแพร่ เพื่อให้นักลงทุนได้ทำการศึกษาว่า การจะเข้าไปลงทุนในเหรียญดิจิทัล ต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้าง และนักลงทุนต้องรู้จักป้องกันความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลให้รอบครอบก่อนทำการลงทุน

Original Source : Bangkokbiznew
Featured Image via Money2Know