คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและได้อนุมัติการออก ‘พรก.ควบคุมการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล’

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้(13 มี.ค.)เห็นชอบในหลักการร่างพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัลและร่างแก้ไขประมวลรัษฎากรเพื่อการจัดเก็บภาษีรายได้และเงินปันผลที่เกิดจากการลงทุนเงินสกุลดังกล่าว

เขากล่าวว่า เหตุที่ต้องออกร่างพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัลดังกล่าว เพื่อให้มีแนวทางการกำกับดูแลการลงทุนในสกุลเงินดังกล่าวไม่ให้เป็นช่องโหว่ในการฟอกเงินและเกิดการฉ้อโกงประชาชน แต่กฎหมายไม่ได้มีการปิดกั้นการลงทุน ส่วนการแก้ไขประมวลรัษฎากรก็เพื่อให้มีการจัดเก็บภาษีจากรายได้หรือเงินปันผล เพื่อความเป็นธรรมในการเสียภาษี ซึ่งจำเป็นต้องมีการพิจารณาพร้อมกับพระราชกำหนดดังกล่าว

แต่อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดของร่างพระราชกำหนดฯและร่างแก้ไขประมวลรัษฎากรดังกล่าวจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า โดยกรณีของพระราชกำหนดฯนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในขอบข่ายกฎหมายนี้ จะต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานกำกับ ประกอบด้วย คือ คนที่เป็นตัวกลางการซื้อขาย โบรกเกอร์ แพลทฟอร์ม ผู้ค้า ดีลเลอร์ เป็นต้น

สำหรับการจัดเก็บภาษีการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลนั้น ตามหลักการแล้วจะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ กรณีการลงทุนแล้วได้กำไร ก็จะเสียภาษีจากกำไร ถ้าสินทรัพย์บางอันที่มีลักษณะเหมือนหุ้นและมีการจ่ายปันผล ก็จะเสียภาษีจากเงินปันผล ซึ่งหลักการแล้วจะต้องเสียภาษีอย่างเท่าเทียมกันและในส่วนของรายละเอียดการจัดเก็บภาษีนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

Original Source : Bangkokbiznews
Featured Image via prachachat