หน่วยงานท้องถิ่นอนุมัติสัญญาเช่าให้บริษัทลูกของ Bitmain ในชนบทของรัฐวอชิงตัน

วันที่ 13 เมษายน 2561 สหภาพท้องถิ่นแถลงรายงานว่าคณะกรรมาธิการของรัฐวอชิงตันได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุญาติสัญญาให้บริษัท Ant Creek LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Bitmain เช่าที่ดินพื้นที่ 10 เอเคอร์ที่จะใช้สำหรับโครงการทำเหมืองแร่ cryptocurrency

โดยที่ประชุมใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงในการหารือสัญญาการเช่าพื้นที่สำหรับบริษัท Ant Creek LLC โดยอนุมัติให้มีการปล่อยเช่าที่ดินจำนวน  10 เอเคอร์แต่ไม่อนุมัติการขายที่ดินจำนวน  30 เอเคอร์ โดยคุณะกรรมาธิการกล่าวว่าการดำเนินการขนาดย่อมเป็นการให้โอกาสบริษัท Ant Creek LLC ในการทดสอบการดำเนินการของบริษัทว่าเหมาะสมในการดำเนินกิจการและมีศักยภาพในการขยายกิจการหรือไม่ โดยคณะกรรมาธิการเสริมว่าจะให้เวลาในการสนับสนุนโครงการนี้ว่าจะผ่านความเห็นชอบจากสาธารณะหรือไม่

ความกังวลต่อโครงการนี้คือการที่บริษัท Ant Creek LLC ต้องการบริโภคกำลังไฟฟ้าจำนวนมากในการทำเหมือง cryptocurrency โดยมีการเสนอตำแหน่งงานประจำ 25-30 อัตราเพื่อแลกกับการที่บริษัทต้องการใช้กำลังไฟฟ้าเทียบเท่ากับการใช้ไฟของประชาชนจำนวนถึง 24,000 คน โดย CEO ของบริษัท Columbia Rural Electric Association ซึ่งเป็นบริษัทร่วมในการผลิตไฟฟ้าออกมาให้การสนับสนุนต่อโครงการนี้โดยการกล่าวว่าไม่มีความจำเป็นต้องกังวลถึงการบริโภคพลังงานไฟไม่ว่าจะหนึ่งปีหรือห้าปีก็ยังมีกระแสไฟเพียงพอเสมอ

โดยโครงการนี้เป็นผลดีต่อการจ้างงานและการเก็บภาษีในท้องถิ่นโดยมีการคาดการณ์ว่า Ant Creek LLC ต้องจ่ายเงินจำนวนถึง $2.5 ล้าน ในการจัดจ้างเพื่อจะสามารถดำเนินการโปรเจคนี้ได้ โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Chelan Public Utility District ซึ่งอยู่ในกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบการลักลอบดำเนินการทำเหมืองแบบลับๆ ที่ไม่ได้มีการขออนุญาตซึ่งขณะนี้มีการเลื่อนการชำระหนี้ที่มีผลต่อการดำเนินกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยในขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังพิจารณาถึงการอนุญาติในการเปิดดำเนินกิจการซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องต่อพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้ต่อไป

source: https://cointelegraph.com/