NASA จัดตั้งกองทุนพัฒนายานอวกาศขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน

เว็บไซต์ space.com ได้รายงานว่าองค์การนาซ่า (NASA) นั้นได้มอบเงินทุนสนับสนุนโครงการใหม่อย่างการพัฒนายานอวกาศที่สามารถทำการตัดสินใจต่างๆได้ด้วยตนเองหรือเรียกว่าที่เรียกว่ายานอวกาศไร้คนขับ ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้จะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนเข้ามาประยุกต์ใช้งาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จากมหาลัย Akron คุณ Jin Wei Kocsis นั้นได้รับเงินทุนสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยจากทางองค์การนาซ่าเป็นจำนวนถึง 330,000 USD ซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ 10 ล้านบาท

โดยคุณ Kocsis นั้นได้กล่าวว่าโครงการวิจัยดังกล่าวนั้นจะวิจัยตรวจสอบเกี่ยวกับการประยุกต์นำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนของ Ethereum มาใช้พัฒนาระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในห้วงอวกาศ

“ในโครงการดังกล่าวเทคโนโลยีบล็อกเชนของ Ethereum นั้นจะถูกนำเอามาประยุกต์ใช้งานเพื่อพัฒนาเครือข่ายแบบ Decentralized ระบบรักษาความปลอดภัยและรวมถึงความรู้ความเข้าใจและโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสำรวจห้วงอวกาศ ซึ่งฉันตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถจดจำและรับรู้ถึงการคุกคามทางด้านสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้รวมถึงการตัดสินใจทำงานต่างๆได้อย่างด้วยตัวมันเองอย่างอัตโนมัติ และฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ NASA นั้นได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลงานของฉัน และฉันก็รู้สึกตื่นเต้นและท้าทายมากที่จะได้ใช้ความสามารถของเทคโนโลยีมาพัฒนาให้มันสามารถคิดและลงมือทำได้ด้วยตัวของมันเอง”

โดยในรายงานระบบดังกล่าวนั้นจะใช้เทคโนโลยีของ Ethereum ที่เรียกว่า “Smart Contract หรือสัญญาอัจฉริยะ” มาประยุกต์ใช้งานสร้างยานอวกาศที่สามารถคิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเองในด้านของการตรวจจับและหลบหลีกเศษขยะภายในอวกาศได้อย่างทันที โดยคุณ Wei Kocsis นั้นหวังว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถทำให้ยานอวกาศนั้นได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในด้านของการเก็บเกี่ยวข้อมูลและสามารถเพิ่มระยะเวลาให้นักวิจัยได้ทำการวิจัยข้อมูลมากยิ่งขึ้นและเต็มที่ยิ่งขึ้นโดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลาให้การป้องกันด้านภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายในอวกาศ

โดยทางมหาวิทยาลัย Akron นั้นก็ไม่ได้ระบุระยะเวลาว่าเทคโนโลยีดังกล่าวว่าจะถูกนำไปใช้งานในอวกาศเมื่อไหร่ แต่อย่างไรก็ตามคุณ Thomas Kacpura ผู้จัดการโครงการการสื่อสารขั้นสูงของศูนย์วิจัย Glenn ของทางองค์การนาซ่านั้นได้กล่าวว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานของเราตัดสินใจนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้งานในแง่ของการสื่อสารและการเดินทางในอวกาศ”

Original Source : Cointelegraph
Featured Image via Pixabay,NASA