BCH แนวโน้มระยะกลางสู่ราคา 2600 +

BCH เริ่มมีโวลุ่มและการใช้งานในระบบการโอนมากขึ้นแถมยังมีเหมืองต่างๆเริ่มย้ายกำลังขุดมาขุด bch มากขึ้นทำให้กำลังขุดเพิ่มขึ้นและเริ่มมีการผลักดันราคาเพิ่มขึ้นอีกจึงทำให้ทางเราวิเคราะห์ว่าก่อนที่จะกลับไปเทสแนวต้าน new high เดิมแถว  4000 จะมีการวิ่งขึ้นไปเทสและตั้งฐานแถวราคา 2600 usd ได้ไม่ยากครับ

BCH ราคาช้อน  1300-1500 usd

BCH ราคาคัดลอส  1200  usd

BCH ราคาเป้าหมาย 2600+

BCH ราคา ณ เวลาที่เขียนบทวิเคราะห์  1400 usd

หมายเหตุ  : ทั้งนี้ให้ระวังการขึ้นและลงของราคาของ BTC  ด้วยเนื่องจากมีผลกับเหรียญ BCH อย่างมากและระวังกระแสทุนสามารถโยกย้ายไปมาได้ตลอด

 

ทั้งนี้การลงทุนมีความเสี่ยงควรพิจารณาก่อนการตัดสินใจทุกครั้งนะครับและผมหวังไว้อย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้กำไรจากการลงทุนนะครับ 

 

by : Pohchik  อัพเดทข้อมูลเมื่อวันที่ 28/04/2561