รัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนงบประมาณมากกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับใช้ศึกษาเทคโนโลยีบล็อกเชน

รัฐบาลออสเตรเลียได้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน Digital Transformation Agency เพื่อใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับนำมาประยุกต์ใช้งานภายในรัฐบาลเป็นเงินกว่า 700,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือประมาณ 521,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเทียบเป็นเงินไทยประมาณ 16 ล้านบาท)

โดยในรายงานนั้นระบุว่า “ทางภาครัฐนั้นจะสนับสนุนงบประมาณสูงถึง 700,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ทางหน่วยงาน Digital Transformation Agency ในปี 2018-2019 นี้เพื่อที่จะนำไปใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นมาใช้งานในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้ก่อเกิดประโยชน์สูงที่สุดและคุ้มค่ามากที่สุด “

และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลออสเตรเลียยอมลงทุนทุ่มเทงบประมาณในการตรวจสอบและศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งในปี 2017 ที่ผ่านมามีหน่วยงานด้านการวิจัยระดับแนวหน้าได้รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับการนำมาใช้งานและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ซึ่งทางรัฐบาลออสเตรเลียนั้นก็เคยได้กล่าวถึงความตั้งใจที่จะทำ Digital Economy อีกด้วย

เช่นเดียวกับเมื่อช่วงปลายปี 2017 ทีผ่านมานั้น ทางรัฐบาลออสเตรเลียก็ได้มีการประกาศแผนการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการทดสอบนำร่องโครงการด้านสาธารณูปโภคที่จะมีการนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการ

Original Source : Coindesk