อันดับคะแนนของเหรียญต่างๆที่ประเมินโดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศจีน

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยกรมพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของจีน (CCID) ได้ทำการวิเคราะห์สกุลเงินจำนวน 28 สกุลเงินโดยนำมาจัดอันอับคะแนนมีผลดังนี้

source: http://cyyw.cena.com.cn/2018-05/17/content_386493.htm